,

Stopa bezrobocia w końcu miesiąca - luty 2014 r.; Polska - 13,9%; woj. podkarpackie - 16,9%; powiat strzyżowski - 24,2%

wtorek, 04.12.2007 09:41Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

tel.( 17) 276-10-74, ( 17 ) 277-47-19, tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl

NIP: 819-125-85-05

Pozostałe numery telefonów

Dział Organizacji Administracji i Rozwoju Zawodowego

 Sekretariat

17 2761074
17 2774710
17 2763079

Kierownik Działu Administracji i rozwoju Zawodowego

17 2761074 wew. 41

Informatyk, analizy rynku pracy

17 2768470
17 2761074 wew. 40

Materiały biurowe

17 2761074 wew. 51

Dział Informacji i Ewidencji Bezrobotnych

Kierownik Działu Informacji i Ewidencji Bezrobotnych

17 2768487
17 2761074 wew. 42

Rejestracja

17 2761074 wew. 11 lub 12

Zgłaszanie zmian w ewidencji, wydawanie zaświadczeń, wszelkie zmiany dotyczące osób bezrobotnych

17 2761074 wew. 16 lub 22

Dodatek aktywizacyjny

17 2761074 wew. 17

Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego

Program płatnik

17 2768484
17 2768471
17 2761074 wew. 20 lub 22

Podatki – PIT-11

17 2761074 wew. 43

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik CAZ

17  2768472
17 2761074 wew. 23

Usługi Rynku Pracy

Przyjmowanie ofert pracy

17 2774715
17 2761074 wew. 65 lub 21

Pośrednictwo pracy

17 2774714
17 2774715
17 2774716
17 2761074 wew. 13 lub 64 lub 65 lub 21

Doradca zawodowy

17 2774712
17 2761074 wew. 33 lub 62

Szkolenia

17 2774718
17 2761074 wew. 31

Klub Pracy I

17 2761074 wew. 60

Klub Pracy II

17 2761074 wew. 46

Instrumenty Rynku Pracy

Kierownik Instrumentów Rynku Pracy

17  2774719
17 2761074 wew. 32

Staże dla bezrobotnych do 25 roku życia

17  2774719
17 2761074 wew. 32 lub 18

Staże dla pozostałych bezrobotnych

17 2761074 wew 49

Prace interwencyjne, roboty publiczne

17  2774717

17 2761074 wew. 26

Dotacje, doposażenia, prace społecznie użyteczne

17  2774713

17 2761074 wew. 24

Projekty EFS

17 2768486

17 2761074 wew. 39 lub 36

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy

17 2761074 wew. 38

Księgowość budżetowa, rolnicy zwalniani z pracy

17 2761074 wew. 37

Fundusz Pracy

17 2768482
17 2761074 wew. 14 lub 35

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Wiesław Szurlej
Data powstania: 04.12.2007 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2014 15:24
Liczba wyświetleń: 901578
Drukuj Stworz PDF